Nie tylko o podatkach

Data publikacji 02.06.2011

W związku z tym, że zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej obejmuje działania różnych organów, m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej ...

Nie tylko o podatkach W związku z tym, że zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej obejmuje działania różnych organów, m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, organów wymiaru sprawiedliwości, zaprosiliśmy do Szkoły wykładowcę z Zakładu Prawa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Mł. chor. Rafał Jankowski w ciągu dwóch dni przybliżał słuchaczom kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej zagadnienia dotyczące problematyki podatkowej i celnej.

W trakcie zajęć przedstawiona została problematyka z zakresu procedury celnej i podatkowej oraz dokumentacji z nią związanej. Omawiając znamiona poszczególnych przestępstw i wykroczeń skarbowych, analizowano metody działalności przestępczej w odniesieniu do poszczególnych podatków. Uwypuklone zostały zmiany, jakie zaszły w polskim systemie prawnym w związku z wejściem do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Wskazana została również rola Policji jako niefinansowego organu postępowania przygotowawczego, a także podkreślono konieczność współpracy Policji z organami kontroli skarbowej, podatkowymi i celnymi oraz wymiany informacji z uwzględnieniem obowiązujących tajemnic

autor: Krzysztof Opaliński

(25.05.10)
Powrót na górę strony