Gotowi do służby

Data publikacji 02.06.2011

Szkolenie podstawowe, które jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia policyjnej służby, występuje w dwóch odmianach. Pierwsza dotyczy kandydatów, którzy ...

Gotowi do służby Szkolenie podstawowe, które jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia policyjnej służby, występuje w dwóch odmianach. Pierwsza dotyczy kandydatów, którzy przechodzą procedurę kwalifikacyjną i są wcielani do służby, druga - dotyczy osób, które odbyły służbę kandydacką w oddziałach prewencji. Gotowi do służby Osoby te mają już za sobą wstępne przeszkolenie i legitymują się rocznym doświadczeniem zawodowym. Stąd też szkolenie podstawowe w ich przypadku trwa około trzech i pół miesiąca. Dzisiaj taki okres upłynął dla 68 słuchaczy, reprezentujących garnizony dolnośląski i wielkopolski. Po zdanym egzaminie i powrocie do jednostek macierzystych, rozpoczną pełnienie służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Gotowi do służby Gotowi do służby Gotowi do służby Gotowi do służby

autor: Artur Godlewski

(28.04.10)

Powrót na górę strony