Zanim przywdziejesz mundur

Data publikacji 02.06.2011

Proces przygotowania policyjnych kadr rozpoczyna przyjęciem do służby, złożeniem ślubowania i rozpoczęciem półrocznego szkolenia podstawowego.

Zanim przywdziejesz mundur Proces przygotowania policyjnych kadr rozpoczyna się przyjęciem do służby, złożeniem ślubowania i półrocznym szkoleniem podstawowym. Zanim do tego dojdzie, każdy kandydat na policjanta objęty jest postępowaniem kwalifikacyjnym, na które składają się: ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami, rozmowa wstępna, etapy prowadzone w szkołach Policji (test wiedzy i ocena sprawności fizycznej), test psychologiczny, wywiad zorganizowany, komisja lekarska oraz postępowanie sprawdzające.

W etapach ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać:

  • test wiedzy ? 40 punktów (20%),
  • ocena sprawności fizycznej ? 40 punktów (20%),
  • test psychologiczny ? 60 punktów (30%),
  • wywiad zorganizowany ? 60 punktów (30%).

Zanim przywdziejesz mundur Szkoła Policji w Pile, realizując w trakcie czterech miesięcy bieżącego roku zlecone w tym zakresie zadania, przeprowadziła w ciągu 14 sobót 42 tury postępowania kwalifikacyjnego, na które skierowano 2500 osób z 7 komend wojewódzkich Policji (w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu) i Komendy Stołecznej Policji. Do testu wiedzy przystąpiło 1727 osób (1149 mężczyzn i 578 kobiet), natomiast z oceną sprawności fizycznej zmierzyło się 2008 osób (1215 mężczyzn i 793 kobiety). Procedurę pozytywnie zakończyło 1206 osób (983 mężczyzn i 223 kobiety).

(24.04.10)

Powrót na górę strony