Propagowanie bezpieczeństwa

Data publikacji 02.06.2011

Na zaproszenie dyrekcji i uczniów Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Trzciance wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych: kom. Tomasz Ratajczak i podkom...

Propagowanie bezpieczeństwa Na zaproszenie dyrekcji i uczniów Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Trzciance wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych: kom. Tomasz Ratajczak i podkom. Marcin Bartol spotkali się z młodzieżą klas pierwszych i drugich tej szkoły. Tematem spotkania była agresja wśród młodzieży, przemoc w szkole i sposoby jej przeciwstawiania się oraz odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne. Propagowanie bezpieczeństwa W trakcie spotkania poruszone zostały również sprawy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Prowadzący pogadankę z satysfakcją zauważyli, że młodzi ludzie są coraz mniej obojętni na wszelkiego rodzaju przejawy niewłaściwego zachowania się swoich rówieśników i nie boją się reagować w sytuacjach, gdy łamane jest prawo. Takie zachowania należy jak najbardziej propagować i nasza Szkoła będzie się w te działania włączać.

(13.04.10)

Powrót na górę strony