Szkolenie międzyresortowe z udziałem przedstawiciela Szkoły

Pod koniec października w Szklarskiej Porębie odbyła się, już 5-ta edycja szkolenia z zakresu problematyki dochodzeniowo – śledczej, zorganizowanego dla Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

W spotkaniu uczestniczyła podinsp. Jolanta Curyło, p.o. Kierownik Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Podczas szkolenia poruszono zagadnienia dotyczące zmian Ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych, Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a także powoływania i rozliczania biegłych w postępowaniach przygotowawczych. Ponieważ w przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele różnych służb, umożliwiło to wymianę doświadczeń na wielu płaszczyznach. Cel był jeden – zwiększenie efektywności współpracy przy zwalczaniu przestępczości.
 

WP/ Magdalena Pałys

  • Szkolenie międzyresortowe z udziałem przedstawiciela Szkoły
  • Szkolenie międzyresortowe z udziałem przedstawiciela Szkoły
  • Szkolenie międzyresortowe z udziałem przedstawiciela Szkoły
Powrót na górę strony