Kursy specjalistyczne - w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej oraz w obszarze poszukiwań osób zaginionych

Kolejna, piąta w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze poszukiwań osób za nami. W tym samym czasie odbył się również pierwszy w historii Szkoły kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Oba realizowane są w terminie 10 dni szkoleniowych oraz przeprowadzane, z uwagi na efektywność stosowanych metod, w małych, nieprzekraczających 20 osób grupach.

Podczas trzech bloków tematycznych kursu dotyczącego zwalczania przestępczości narkotykowej słuchacze zapoznali się z aspektami formalno – prawnymi związanymi ze zjawiskiem narkomanii, charakterystyką poszczególnych grup środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz wykorzystaniem wybranych metod pracy operacyjnej. Uczestnicy kursu mieli okazję obejrzeć linię technologiczną do produkcji amfetaminy (metodą Leuckarta) i uprawy marihuany, przygotowaną na potrzeby dydaktyczne w obiektach Szkoły.
Zajęcia realizowali wykładowcy z Zakładu Służby Kryminalnej oraz Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Poziom prowadzonych zajęć został podniesiony również dzięki obecności specjalistów z jednostek terenowych, tj. podinsp. Iwony Marciniak – Krawczyk, eksperta Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP oraz operacyjnego funkcjonariusza Zarządu w Katowicach CBŚP, Wydziału d/z Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej.

Podczas kursu z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze poszukiwań osób zaginionych, słuchacze zostali zapoznani z podstawami prawnymi regulującymi wspomniany obszar, z możliwościami wykorzystania policyjnych i pozapolicyjnych baz danych oraz nabyli umiejętności zastosowania psychologii w prowadzonych czynnościach poszukiwawczych.
Zajęcia teoretyczne prowadzone naprzemiennie z praktycznymi zostały uatrakcyjnione działaniami terenowymi przy wykorzystaniu Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań KGP, nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do pomocy w odnajdywaniu zaginionych osób. Policjanci szkolili się również w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń. W kursie, oprócz wykładowców Szkoły, wzięli udział zaproszeni nauczyciele stowarzyszeni: podinsp. Mirosław Kaczmarek, ekspert Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, nadkom. Rafał Diller, ekspert Wydziału Ochrony i Poszukiwań Osób KWP w Poznaniu oraz asp. Piotr Cabański, specjalista Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP.

 

WP/ Magdalena Pałys

 

  • Kurs specjalistyczny w obszarze poszukiwań osób zaginionych
  • Kurs specjalistyczny w obszarze poszukiwań osób zaginionych
  • Kurs specjalistyczny w obszarze poszukiwań osób zaginionych
  • Kurs specjalistyczny w obszarze poszukiwań osób zaginionych
  • Kurs specjalistyczny w obszarze poszukiwań osób zaginionych
  • Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej
  • Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej
  • Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej
  • Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej