Targi Pracy i Kariery w Pile - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Targi Pracy i Kariery w Pile

Funkcjonariuszki Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji uczestniczyły w XII edycji Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery, które odbyły się w Inwest-Parku w Pile.

Pierwszy dzień targów poświęcony był ofertom edukacyjnym. Wśród odwiedzających znajdowały się przede wszystkim osoby młode, poszukujące inspiracji do racjonalnego wyboru przyszłego zawodu. Na stanowisku przygotowanym przez Szkołę Policji w Pile mogli dowiedzieć się, na czym polega praca policjanta oraz jak wygląda procedura przyjęcia do służby w Policji. Zainteresowanym udzielono niezbędnych wiadomości na temat rekrutacji, omówiono poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, a także przekazano informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych przyjęcia.

Forma prezentowania ofert jest wyjątkowa i stanowi wspaniałą okazję, by w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą przedstawić zawód policjanta. Każdy zainteresowany otrzymał broszurę informacyjną zachęcającą do wstąpienia w nasze szeregi oraz przedstawiającą szczegóły wszystkich etapów rekrutacji, pamiątkowe gadżety oraz egzemplarz Kwartalnika Prawno–Kryminalistycznego wydawanego w Szkole Policji w Pile.

 

WP/ Magdalena Pałys

 

  • Targi Pracy i Kariery w Pile
  • Targi Pracy i Kariery w Pile
  • Targi Pracy i Kariery w Pile