Zakończenie kursu prania pieniędzy oraz współpracy z OZI

10 października zakończyła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu. Szkolenie przeznaczone było dla policjantów służby kryminalnej i śledczej, którzy realizują zadania związane ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej, narkotykowej, gospodarczej oraz ekonomicznej.

Celem, trwającego 4 dni, kursu jest przygotowanie policjantów do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zwalczaniem tego procederu. Warsztaty obejmują pięć głównych zakresów tematycznych, podczas których uczestnicy uzyskują informacje na temat przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących prania pieniędzy, systemu przeciwdziałania temu zjawisku, metod działania sprawców, możliwości zastosowania wybranych metod pracy operacyjnej, a także zasadności ustalania składników majątkowych, które podlegają zajęciu celem pozbawienia zysków z przestępczego procederu.

Podczas wykładów i ćwiczeń grupa 20 słuchaczy poszerzała wiedzę z udziałem wykładowców Szkoły Policji w Pile oraz specjalisty z zewnątrz podinsp. Filipa Stratyńskiego z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

11 października zakończyła się trzecia w tym roku edycja 5 dniowego kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji, na który skierowani zostali policjanci służby kryminalnej wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze. W czasie szkolenia słuchacze po przyswojeniu wiedzy teoretycznej, uczestniczyli w symulacjach praktycznych. Zajęcia prowadzone przez specjalistów ze Szkoły, w tym psychologa, wzbogacane zostały udziałem nauczycieli stowarzyszonych z KWP w Olsztynie.

Na obu kursach słuchacze wysoko ocenili prowadzone zajęcia, podkreślając ich wartość w prowadzonych postępowaniach z zakresu zwalczania przestępczości prania pieniędzy oraz w pracy operacyjnej podczas współpracy z OZI.


 

WP/ Magdalena Pałys

  • Zakończenie kursu prania pieniędzy
  • Zakończenie kursu prania pieniędzy
  • Zakończenie kursu współpracy z OZI
Powrót na górę strony