Warsztaty funkcjonariuszy BSWP - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty funkcjonariuszy BSWP

W dniu 9 października rozpoczęły się trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji z całego kraju. Organizatorem spotkania jest BSWP, a miejscem realizacji Szkoła Policji w Pile.

W rozpoczęciu warsztatów uczestniczył Komendant BSWP insp. Robert Stachera, a także zastępcy Komendanta Szkoły mł. insp. Michał Kominowski oraz mł. insp. Agnieszka Kozłowska – Kordy. Szkolenie prowadzone jest przez przedstawicieli Wydziału I Biura Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: panią naczelnik Marię Matejko i pana inspektora Bogdana Ziębę oraz ekspertów BSWP.

Podczas warsztatów uczestnicy wzbogacają wiedzę niezbędną w realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw.


WP/ Magdalena Pałys

  • Warsztaty funkcjonariuszy BSWP
  • Warsztaty funkcjonariuszy BSWP