Rozpoczęcie kursów specjalistycznych

89 policjantów służby kryminalnej rozpoczęło doskonalenie zawodowe w pilskiej Szkole Policji.

Podczas, trwającego 73 dni szkoleniowych dla policjantów wykonujących czynności dochodzeniowo – śledcze i 59 dni – dla  policjantów wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze, kursu specjalistycznego, policjanci służby kryminalnej będą wzbogacać wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych. Będzie to czas na podniesienie kwalifikacji niezbędnych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych oraz pracy operacyjnej.

W uroczystej inauguracji uczestniczyli: odpowiedzialny za pion dydaktyczny Zastępca Komendanta Szkoły mł. insp. Michał Kominowski, kierujący komórkami dydaktycznymi oraz członkowie zespołów pedagogicznych.

 

WP/ Magdalena Pałys

  • Rozpoczęcie kursów specjalistycznych
  • Rozpoczęcie kursów specjalistycznych
  • Rozpoczęcie kursów specjalistycznych
Powrót na górę strony