Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu

Pod koniec września rozpoczęła się ósma, i zarazem ostatnia w tym roku, edycja doskonalenia zawodowego przeznaczonego dla funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania służbowe związane z obsługą miejsc zdarzeń kradzieży z włamaniem do bankomatu. Inicjatorem warsztatów było Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, a miejscem ich realizacji Szkoła Policji w Pile.

Celem, trwającego przez 3 dni, szkolenia jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności przygotowujących do wykonywania zadań na miejscu przestępstwa kradzieży z włamaniem do bankomatów. Warsztaty obejmują siedem głównych zakresów tematycznych, podczas których uczestnicy, po przyswojeniu wiedzy teoretycznej, przeprowadzają oględziny miejsca kradzieży z włamaniem do bankomatu.

Podczas wykładów, pogadanek i ćwiczeń każdorazowo grupa słuchaczy doskonaliła swoje umiejętności zawodowe i poszerzała wiedzę, zarówno z udziałem wykładowców Szkoły Policji w Pile, jak i specjalistów z zewnątrz. We wszystkich edycjach słuchacze szkolenia mieli okazję wysłuchać ekspertów zajmujących się m.in. problematyką przestępczości kradzieży z włamaniem do bankomatów. Gośćmi Szkoły Policji w Pile byli: Peter Horák i Grzegorz Drąg, przedstawiciele Euronetu Polska Sp. z o.o., podinsp. Krzysztof Sawicki z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, biegli z zakresu chemii, podinsp. Sergiusz Błażejczak z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu i nadkom. Dariusz Wiśniewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz biegły sądowy w dziedzinie kryminalistyki o specjalności badania śladów traseologicznych, podkom. Radosław Grześkowiak z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W tym roku w warsztatach uczestniczyli policjanci z policyjnych garnizonów: bydgoskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, stołecznego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. Słuchacze bardzo wysoko ocenili merytoryczność zajęć oraz ich wybitnie praktyczny charakter, podkreślając wartość szkolenia z punktu widzenia codziennej służby, która ma na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości kryminalnej.


WP/ Magdalena Pałys

  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
  • Warsztaty - kradzież z włamaniem do bankomatu
Powrót na górę strony