Rozpoczęcie kursów specjalistycznych

W dniu 12 sierpnia 2019 r. 92 policjantów służby kryminalnej rozpoczęło edukację w pilskiej Szkole Policji.

Uczestnicy doskonalenia zawodowego będą zdobywać wiedzę i umiejętności, dzięki którym w teorii i praktyce przygotują się, bądź udoskonalą, poziom wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych oraz wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 

Policjanci służby kryminalnej, uczestniczący w doskonaleniu zawodowym, legitymują się od kilku- do kilkunastoletnim stażem służby. 46 funkcjonariuszy odbywać będzie doskonalenie zawodowe dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, natomiast 46 – dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze.

 

W uroczystej inauguracji kursów uczestniczyli: Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska, kierujący komórkami dydaktycznymi oraz członkowie zespołów pedagogicznych.

 

SP/Sebastian Wegner 

 

Powrót na górę strony