Pożegnanie samorządu - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Pożegnanie samorządu

W związku z zakończeniem kursu podstawowego, Zastępca Komendanta Szkoły ds. Dydaktycznych mł. insp. Michał Kominowski, w imieniu Pani Komendant, podziękował samorządowi szkolnemu słuchaczy za postawę zaprezentowaną podczas pobytu.

Przewodnicząca post. Adrianna Szlendak oraz post. Anna Kalisiak, post. Patrycja Matusiak, post. Arnold Błaszczyk i post. Jakub Zandecki zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi oraz upominkami za aktywność realizowaną w działalności samorządu oraz pracę wolontaryjną.

Podczas spotkania, dotychczasowa przewodnicząca przekazała symboliczny klucz nowemu samorządowi szkolnemu, któremu przewodniczyć będzie od 6 sierpnia post. Karolina Dowda-Graczkowska.

 

WOSiD/Sebastian Wegner