Przedwakacyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Przedwakacyjne spotkania z dziećmi i młodzieżą

Zanim dźwięk szkolnego dzwonka obwieści zakończenie roku szkolnego funkcjonariusze Szkoły Policji w Pile aktywnie uczestniczą w licznych spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, których głównym założeniem jest przybliżenie zawodu policjanta, ale również to, aby zbliżające się wakacje były nie tylko beztroskie, ale przede wszystkim bezpieczne.

W ostatnim czasie gościliśmy dwie grupy uczniów, którzy mieli możliwość zapoznania się z aspektami pracy policyjnych wykładowców oraz z infrastrukturą Szkoły Policji w Pile.


Pod koniec maja wizytę złożyli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Pile. Trzecioklasiści wycieczkę rozpoczęli od strzelnicy, gdzie zobaczyli, jak wygląda takie pomieszczenie i jakie elementy zapewniają bezpieczeństwo podczas szkoleń strzeleckich. Następnie poznali podstawy pracy techników kryminalistyki, w tym informacji związanych z zabezpieczaniem śladów oraz wzięli udział w pogadance dotyczącej podstawowych zasad bezpieczeństwa. Ciekawym punktem wycieczki była wizyta w szkolnej galerii sztuki „Akwarium”, gdzie obecnie prezentowane są policyjne maskotki z całej Polski.


Nieco inny charakter miała wizyta uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, która odbyła się 6 czerwca. Młodzież, uczęszczająca do klasy o profilu „bezpieczeństwo publiczne”, uczestniczyła w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, odbyła spotkanie z technikiem kryminalistyki, a także zapoznała się z bazą dydaktyczną Szkoły Policji w Pile.

W dniu 7 czerwca zorganizowano również dwa spotkania poza naszą Szkołą. Pierwsze, w Przedszkolu Niepublicznym Caritas nr 1 w Pile, drugie - z uczniami klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile. W ramach spotkań funkcjonariusze utrwalili z dziećmi podstawowe zasady bezpieczeństwa i ruchu drogowego, a także opowiedzieli o zawodzie policjanta.

SP/Paulina Politowska