Wykładowca pilskiej Szkoły Policji na międzynarodowym szkoleniu CBRN - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Wykładowca pilskiej Szkoły Policji na międzynarodowym szkoleniu CBRN

Młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile asp. Artur Pinkowski, w ramach projektu Erasmus, uczestniczył w charakterze trenera, w drugiej edycji międzynarodowego szkolenia dedykowanego dla policjantów reagujących na miejscu zdarzenia z udziałem materiałów CBRN (chemia, biologia, radioaktywność i zagrożenia nuklearne).

Zajęcia przeprowadziło trzech trenerów z Polski oraz jeden trener z Cypru. W szkoleniu wzięło udział czternastu policjantów z Polski oraz dwóch z Belgii, ponadto przedstawiciele Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Uniwersytetu Łódzkiego, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych jak również przedstawiciele Office of Radiological Security (Biuro Bezpieczeństwa Radiologicznego ORS) z USA.


Szkolenie odbyło się w dniach 27-31 maja 2019 r. w obiektach Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, na poligonie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w Warszawie, a także w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Warszawie. Zostało ono podzielone na dwa panele: wykłady oraz ćwiczenia. W trakcie szkolenia słuchacze przyswoili niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do identyfikacji zagrożeń CBRN, zapoznali się ze środkami ochrony osobistej oraz prawidłowym ich zastosowaniem, a także poznali zasady reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń CBRN. Uczestnicy odbyli ćwiczenia z wykorzystaniem różnych środków ochrony osobistej, np. kombinezonów Tyvek i Tychem.

Celem szkolenia było uświadomienie policjantom istniejących zagrożeń oraz zwrócenie uwagi na bezpieczne, odpowiedzialne i skuteczne działania funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, podejmujących czynności w przypadku incydentu z udziałem materiałów CBRN. Celem szkolenia była również wymiana zasad dobrej praktyki i doświadczeń we wszystkich obszarach zagrożeń CBRN.

Szkolenie to wchodzi w skład projektu CBRN-POL,  w ramach konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Łódzki. W skład konsorcjum wchodzi również Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Belgijskie Centrum Badań Jądrowych (SCK•CEN) oraz Centrum Postępu Badań i Rozwoju Technik Edukacyjnych CARDET. Cele projektu są zgodne z postanowieniami Dyrektywy 2013/59/Euratom, która zobowiązuje wszystkich członków UE do realizacji szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli organów ścigania. 

SP/Sebastian Wegner