Przedstawiciel pilskiej Szkoły na Międzynarodowym Seminarium Technik Interwencyjnych

W dniach 29-31 maja 2019 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyły się II Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych Służb Mundurowych. Przedstawicielem Szkoły Policji w Pile był nadkom. Piotr Sochacki, st. wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencji.

Seminarium  zgodnie z jego nazwą, przeznaczone było dla żołnierzy, funkcjonariuszy policji oraz przedstawicieli służb mundurowych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz dla gości zagranicznych. Głównym celem zajęć była wymiana doświadczeń służb mundurowych ukierunkowana na wypracowanie zbliżonych procedur działania w sytuacjach kryzysowych, działań ochronnych i technik interwencyjnych.


Istotnym założeniem  Seminarium było uświadomienie, że przed służbami mundurowymi stoją coraz to nowe wyzwania i zagrożenia, chociażby zmieniającą się rzeczywistość w Europie i na świecie, spowodowana migracją ludzi, mieszaniem się kultur i co za tym idzie, różnymi nieznanymi dotąd formami zagrożeń. Zajęcia prowadzone były w sposób praktyczny przez 10 instruktorów różnych formacji mundurowych dla ponad 100 uczestników podzielonych na podgrupy ćwiczebne. Do realizacji celów szkolenia wykorzystane były maty treningowe, obiekty specjalne w postaci tzw. ,,gumowego miasta” przeznaczonego do ćwiczeń w warunkach zurbanizowanych, strzelnicę do strzelań z broni gładkolufowej, budynek interwencyjny z celami  mieszkalnymi na wzór jednostki penitencjarnej.

ZPiTI/Sebastian Wegner