Uroczysta inauguracja szkolenia podstawowego w pilskiej Szkole Policji - 2019 - Szkoła Policji w Pile

Uroczysta inauguracja szkolenia podstawowego w pilskiej Szkole Policji

We wtorek, 4 czerwca, dla 45 nowo przyjętych policjantów rozpoczęło się szkolenie zawodowe podstawowe. Uroczysta inauguracja odbyła się w auli szkoły z udziałem Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile mł. insp. Michała Kominowskiego, kierowników oraz kadry dydaktycznej Szkoły.


Podczas 144 dni szkoleniowych policjanci z garnizonów lubuskiego i dolnośląskiego zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych. Policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw oraz teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych.

Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji. 


SP/Sebastian Wegner