Zamykamy - 2008 - Szkoła Policji w Pile

Zamykamy

Data publikacji 14.06.2011

Z kończącym się rokiem, realizacją 10 edycji, zamykamy cykl kursów doskonalenia zawodowego, dotyczącego taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI.

Zamykamy Z kończącym się rokiem, realizacją 10 edycji, zamykamy cykl kursów doskonalenia zawodowego, dotyczącego taktyki i techniki przesłuchań metodami FBI. Zamykamy Są one prowadzone w Szkole Policji w Pile od 2005 roku. Do dzisiaj łącznie przeprowadziliśmy ponad 70 takich kursów, w trakcie których przeszkolono ponad 1000 osób, w tym funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego, nauczycieli szkół policyjnych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zamykamy Kurs, w którym uczestniczy 15 policjantek i policjantów służby kryminalnej, trwa łącznie 5 dni, w trakcie których uczestnicy przyswajają wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów, sposobów wykrywania kłamstw oraz prowadzenia przesłuchań. Uczestnicy kursu doskonalą również, w trakcie różnorodnych ćwiczeń praktycznych, swoje umiejętności zawodowe w zakresie planowania i przygotowania przesłuchań, nawiązywania kontaktu z przesłuchiwanym oraz kontroli prowadzenia rozmów.

Kursy te cieszą się dużym zainteresowaniem policjantów służby kryminalnej. Kolejne edycje zaplanowane są na przyszły rok.

(18.12.08)