Dokeos - 2008 - Szkoła Policji w Pile

Dokeos

Data publikacji 14.06.2011

Dokeo to z greki "myśleć, sądzić", natomiast łacińskie doceo oznacza "uczyć, nauczać". Dla nas Dokeos to nowy sposób nauczania.

Dokeos Dokeo to z greki "myśleć, sądzić", natomiast łacińskie doceo oznacza "uczyć, nauczać". Dla nas Dokeos to nowy sposób nauczania. Odpowiadając na potrzeby jednostek terenowych i biur Komendy Głównej Policji, spróbowaliśmy wypełnić przestrzeń pomiędzy lokalnym oraz centralnym doskonaleniem zawodowym (kursy specjalistyczne). W oparciu o system Dokeos stworzyliśmy platformę e-learningową, dzięki której będziemy mogli doskonalić policjantów przez Internet, bez odrywania ich od codziennych obowiązków. System ten ma stanowić naturalne uzupełnienie szkoleń specjalistycznych w szkołach i ośrodkach szkolenia oraz doskonalenia lokalnego w jednostkach Policji.

Pierwszy opracowany przez nas kurs e-learningowy adresowany jest do policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze. Zainaugurowana dzisiaj w KWP w Szczecinie edycja pilotażowa, objęła 20 policjantów woj. zachodniopomorskiego, którzy przez 2 miesiące będą realizować szkolenie przez Internet, następnie spotkają się na tygodniowych warsztatach w pilskiej Szkole.

To dopiero początek, a w planach mamy już dwa kolejne szkolenia.

Dokeos Dokeos Dokeos Dokeos

(17.12.08)