Awanse w stopniu

Data publikacji 14.06.2011

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. mianował na pierwszy stopień oficerski nasze koleżanki i kolegów w osobach: podkom. Wioletty Matuszczak-Osowskiej ...

Awans w stopniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. mianował na pierwszy stopień oficerski nasze koleżanki i kolegów w osobach:

  • podkom. Wioletty Matuszczak-Osowskiej ? młodszego wykładowcy Zakładu Taktyki i Technik Interwencji,
  • podkom. Piotra Sochackiego ? młodszego wykładowcy Zakładu Taktyki i Technik Interwencji,
  • Awans w stopniu
  • podkom. Krzysztofa Wielechowskiego ? młodszego wykładowcy Zakładu Taktyki Postępowań Przygotowawczych,
  • podkom. Marcina Bartola ? specjalisty Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia.

Dzisiaj Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Andrzej Gajewski w podniosłej atmosferze złożył gratulacje mianowanym, w obecności Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Witolda St. Majchrowicza oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Szkoły.

Awansowanym życzymy wielu sukcesów!

(07.04.08)

Powrót na górę strony