Rozpoczęcie kursu

Data publikacji 15.06.2011

102 słuchaczy, w tym 42 kobiety, rozpoczęło dziś szkolenie zawodowe podstawowe. Do Szkoły Policji w Pile przyjechali z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Rozpoczęcie kursu 102 słuchaczy, w tym 42 kobiety, rozpoczęło dziś szkolenie zawodowe podstawowe. Do Szkoły Policji w Pile przyjechali z województw: lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Rozpoczęcie kursu W trakcie szkolenia zapoznają się z podstawami: prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa wykroczeń, służby prewencyjnej, ruchu drogowego, psychologii, kryminalistyki, taktyki i techniki interwencji, a także nabędą umiejętność posługiwania się bronią palną. Zostaną także wprowadzeni w problematykę praw człowieka i etyki zawodowej.

Szkolenie trwające około siedmiu miesięcy, zostanie ukończone pod koniec sierpnia br. Życzymy im sukcesów w nauce.

Rozpoczęcie kursu Rozpoczęcie kursu Rozpoczęcie kursu Rozpoczęcie kursu

(29.01.08)

Powrót na górę strony