Kibicujemy

Data publikacji 15.06.2011

Specyfika rozpoznawania i zwalczania przestępczości pseudokibiców jest tematem warsztatów organizowanych przez Biuro Kryminalne KGP w Szkole Policji w Pile.

Kibicujemy Specyfika rozpoznawania i zwalczania przestępczości pseudokibiców jest tematem warsztatów organizowanych przez Biuro Kryminalne KGP w Szkole Policji w Pile. Uczestnikami są przedstawiciele Głównego Sztabu Policji, Biura Wywiadu Kryminalnego, Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich oraz wykładowcy Szkoły. Kibicujemy

Tematyka ta nabiera szczególnego wymiaru w perspektywie przygotowań Polski do rozgrywek w ramach EURO 2012 oraz wejścia Polski do strefy Schengen, a tym samym wolnej wymiany osobowej. KibicujemyTylko rozwinięte i przygotowane struktury, m.in. policyjne, będą w stanie podołać tak dużemu przedsięwzięciu. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i widzom rozgrywek sportowych jest wymagającym zadaniem. Kardynalne znaczenie ma zapewnienie wymiany informacji pomiędzy różnymi podmiotami, w tym policjami różnych państw. Właściwe przygotowanie Policji do tego typu zadań istotne jest także w wymiarze aktualnym, bo ekscesy pseudokobiców zdarzają się na co dzień.

(24.01.08)

Powrót na górę strony