Wizyta eksperta - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Wizyta eksperta

Data publikacji 18.06.2011

W dniu 4 października 2007 r. w Zakładzie Taktyki i Techniki Kryminalistycznej Szkoły Policji w Pile gościł ekspert z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu ...

Wizyta eksperta W dniu 4 października 2007 r. w Zakładzie Taktyki i Techniki Kryminalistycznej Szkoły Policji w Pile gościł ekspert z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu - nadkom. Stanisław Gogojewicz, który jest biegłym z dziedziny badań broni palnej i balistyki.

Wizyta eksperta Nasz gość przeprowadził bardzo ciekawe wykłady nt. zabezpieczania śladów broni palnej oraz śladów związanych z jej użyciem. W czasie prelekcji zademonstrował słuchaczom kompanii 6 cały szereg eksponatów broni wyprodukowanej legalnie, Wizyta eksperta ale także przerobionej samodziałowo oraz całkowicie wyprodukowanej ?sposobem domowym?.

Ekspert poruszył także kwestie błędów popełnianych przez policjantów podczas oględzin miejsc zdarzeń, jak również tragicznych wypadków związanych z nieprofesjonalnym obchodzeniem się z bronią. Wykład wzbogacany wieloma ciekawymi przykładami z praktyki bardzo przypadł do gustu słuchaczom kursu doskonalenia zawodowego, o czym świadczyła ogromna ilość niebanalnych pytań zadawanych ekspertowi.

Wizyta eksperta Wizyta eksperta Wizyta eksperta Wizyta eksperta
Wizyta eksperta Wizyta eksperta Wizyta eksperta Wizyta eksperta

(04.10.07)