Teoria w praktyce - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Teoria w praktyce

Data publikacji 17.06.2011

Pełnienie służby w konwojach, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, na stanowisku dyżurnego jednostki Policji, najlepiej poznaje się tam, gdzie jest ona bezpośrednio ...

Teoria w praktyce Pełnienie służby w konwojach, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, na stanowisku dyżurnego jednostki Policji, Teoria w praktyce najlepiej poznaje się tam, gdzie jest ona bezpośrednio realizowana, czyli w komendzie. Kolejni słuchacze kursu podstawowego Szkoły mieli okazję przekonać się o tym w trakcie zajęć praktycznych, jakie odbyły się w dniach 12 i 17 października br. w Komendzie Powiatowej Policji w Pile. Ten sposób realizacji programu szkolenia jest już stałym elementem przygotowywania policjantów do dalszej realizacji zadań w macierzystych jednostkach Policji.

Korzystanie z doświadczeń starszych policjantów, którzy opowiadali o specyfice pełnionej służby oraz wizualizacja zajęć, pozwalają na lepsze utrwalanie wiedzy zdobywanej w trakcie szkolenia.

Teoria w praktyce Teoria w praktyce Teoria w praktyce Teoria w praktyce

(18.10.07)