Przełożony jutra - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Przełożony jutra

Data publikacji 17.06.2011

W dniach 3-6 września br. w Szkole Policji w Pile odbyła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego pt. "Przełożony jutra".

 W dniach 3-6 września br. w Szkole Policji w Pile odbyła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego pt. "Przełożony jutra". Warsztaty te skierowane są do absolwentów kursów dla policjantów zakwalifikowanych na stanowisko naczelnika sekcji kryminalnej komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) policji. Tę formę szkolenia, realizowaną w naszej Szkole od 2001 r., ukończyło dotychczas ponad 330 absolwentów. W trakcie czterodniowego szkolenia, prowadzonego przez doświadczonych nauczycieli, uczestnicy nabywają wiedzę i wymieniają doświadczenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów, organizacji i higieny psychicznej pracy oraz wdrażania zmian na potrzeby własnej komórki organizacyjnej. Ponadto, w ramach programu realizowane są zajęcia z zakresu przestępczości przeciwko życiu, narkomanii oraz pracy operacyjnej ze słuchaczami kursów zawodowych podstawowych i doskonalenia zawodowego policjantów służby kryminalnej o specjalności operacyjno-dochodzeniowej.

(06.09.07)