W obronie bezbronnych - 2007 - Szkoła Policji w Pile

W obronie bezbronnych

Data publikacji 17.06.2011

Przez dwa dni (13-14 września) w Szkole Policji w Pile trwały warsztaty szkoleniowe poświęcone problematyce handlu ludźmi. Intencją pomysłodawców i organizatorów spotkania...

 Przez dwa dni (13-14 września) w Szkole Policji w Pile trwały warsztaty szkoleniowe poświęcone problematyce handlu ludźmi. Intencją pomysłodawców i organizatorów spotkania (Zakład Taktyki Postępowań Przygotowawczych) było wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie zapobiegania i zwalczania tego zjawiska.

Przysłuchując się wystąpieniom i dyskusji można stwierdzić, że kwestią handlu ludźmi w naszym kraju zajmują się osoby posiadające dużą wiedzę i doświadczenie. W warsztatach wzięli udział m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, reprezentanci szkół policyjnych i komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej i prokuratury oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, takich jak La Strada i Itaka.

Warsztaty dowiodły tego, że takie spotkania są skuteczną formą nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i poglądów. Właściwa współpraca pomiędzy Policją, Strażą Graniczną, prokuraturą i organizacjami pozarządowymi będzie przyczyniać się do ograniczania procederu handlu ludźmi, a jak stwierdzili wszyscy uczestnicy spotkania, jest jeszcze dużo do zrobienia w tym zakresie.

(14.09.07)