Otwieramy hurtownię - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Otwieramy hurtownię

Data publikacji 17.06.2011

Policyjna informatyka pokonała lata świetlne od czasów systemów CKRU, następnie ZSIP. Wielkim przełomem i jednocześnie wyzwaniem była budowa KSIP ...

Otwieramy hurtownię Już tylko dni dzielą nas od magicznej daty. 1 października 2007 roku rozpocznie funkcjonowanie Policyjna Hurtownia Danych.

Policyjna informatyka pokonała lata świetlne od czasów systemów CKRU, następnie ZSIP. Wielkim przełomem i jednocześnie wyzwaniem była budowa KSIP (Krajowego Systemu Informatycznego Policji), który działa od 1 stycznia 2003 r. Zadanie to było tym trudniejsze, że policyjne systemy nie mogły zatrzymać się ani na sekundę, a ze starej bazy trzeba było przenieść do nowej terabajty danych. Potem kolejne potrzeby i kolejne modyfikacje ? aplikacja ?formsowa?, dostęp przez przeglądarkę internetową, Ekran Dyżurnego, Policyjny System Informacji Graficznej, Policyjny Rejestr Imprez Masowych i wiele, wiele innych.

Teraz przed nami kolejna rewolucja ? System Analityczny. Integracja danych rozproszonych w różnych systemach, ich efektywne wykorzystanie i udział w procesie decyzyjnym wymagają innego podejścia ? nie rejestrowania i ewidencjonowania, ale skutecznego scalania i udostępniania danych do analizy.

Tego typu rozwiązania, pozwalające na wydajne przetwarzania wielkich ilości danych, noszą nazwę hurtowni danych (data warehouse). Stworzenie Policyjnej Hurtowni Danych przyniesie wiele innych korzyści. Udostępni funkcje analityczne on-line, odciąży KSIP i zwiększy wydolność całego systemu.

Końcowy etap wdrożenia to szkolenia. Jedno z nich trwa właśnie w Szkole Policji w Pile. 21 fachowców z całego kraju poznaje tajniki Systemu Analitycznego i zasady jego wykorzystania.

Otwieramy hurtownię Otwieramy hurtownię Otwieramy hurtownię Otwieramy hurtownię

(26.09.07)