W Chalinie - 2007 - Szkoła Policji w Pile

W Chalinie

Data publikacji 17.06.2011

Chalin to Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, zarządzany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, przepięknie położony w obrębie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego ...

W Chalinie Chalin to Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, zarządzany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, przepięknie położony w obrębie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, 6km na południowy zachód od Sierakowa. W dniach 26-28 września 2007 roku gościł on uczestników II Konferencji Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Łowieckiej pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Była to świetną okazją do podsumowania współpracy pomiędzy PSŁ a Lasami Państwowymi (Strażą Leśną), Państwową Strażą Rybacką, Polskim Związkiem Łowieckim, Urzędem Morskim, Strażą Graniczną oraz Policją.

Na zaproszenie Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Ewy Krzyżanowskiej-Walaszczyk w Konferencji uczestniczył przedstawiciel Szkoły Policji w Pile.

W Chalinie Państwowa Straż Łowiecka, to formacja powołana do życia przez przepisy Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie. Do jej podstawowych zadań należy między innymi prowadzenie na terenach obwodów łowieckich działań mających na celu ochronę zwierzyny, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, współdziałanie z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim w zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa oraz przestępstw i wykroczeń przeciwko łowiectwu, zwalczania obrotu zwierzyną nielegalnie pozyskaną, ochrony mienia dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Współpraca Państwowej Straży Łowieckiej z Policją to nie tylko wspólne patrole, współpraca w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych, ale także szkolenia. Związki Szkoły Policji w Pile i Państwowej Straży Łowieckiej województwa wielkopolskiego mają już kilkuletnią tradycję. Szkoliliśmy już strażników PSŁ z zakresu legitymowania, zatrzymywania, prowadzenia postępowań oraz strzelania.

W najbliższym czasie chcemy podzielić się wiedzą dotyczącą oględzin i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

W Chalinie W Chalinie W Chalinie W Chalinie
W Chalinie W Chalinie W Chalinie W Chalinie

(28.09.07)