Sympozjum - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Sympozjum

Data publikacji 17.06.2011

Dzisiaj rozpoczęło się sympozjum (już szósta edycja) poświęcone pragmatyce zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce.

Sympozjum Dzisiaj rozpoczęło się sympozjum (już szósta edycja) poświęcone pragmatyce zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce.

Sympozjum Zgodnie z założeniami sympozjum poruszane będą tematy związane z aktualnym stanem zagrożenia przestępczością prania pieniędzy, rolą banków i instytucji finansowych w zakresie przeciwdziałania temu procederowi, możliwościami ujawniania przestępstw prania pieniędzy przy aktualnie obowiązujących przepisach o tajemnicy bankowej, ujawnianiu i zabezpieczeniu mienia w sprawach o pranie pieniędzy, zwalczaniu finansowania terroryzmu oraz współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości prania pieniędzy.

Sympozjum potrwa do czwartku.

Sympozjum Sympozjum Sympozjum Sympozjum
Sympozjum Sympozjum Sympozjum Sympozjum

(25.09.07)