Quo vadis - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Quo vadis

Data publikacji 17.06.2011

Niemiecka Wyższa Szkoła Policji (Deutsche Hohschule Der Polizei) w Münster była gospodarzem 5 Konferencji Naukowej CEPOL w zakresie policyjnych nauk i badań (5th CEPOL Science Conference on Police Science and Research). Konferencja została zorganizowana...

 Niemiecka Wyższa Szkoła Policji (Deutsche Hohschule Der Polizei) w Münster była gospodarzem 5 Konferencji Naukowej CEPOL w zakresie policyjnych nauk i badań (5th CEPOL Science Conference on Police Science and Research). Konferencja została zorganizowana w dniach 12-14 września 2007 r. pod auspicjami Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) przez Niemcy, we współpracy z Holandią i Wielką Brytanią.

Istotą konferencji było porównanie doświadczeń i dyskusja przedstawicieli państw-członków Unii Europejskiej oraz państw stowarzyszonych (Islandii, Norwegii i Szwajcarii) na temat europejskiego podejścia do nauk policyjnych oraz stworzenia pomostu pomiędzy naukami policyjnymi i badaniami naukowymi a praktyką policyjną.

Trzydniowe spotkanie naukowców, nauczycieli z policyjnych jednostek szkoleniowych oraz wyższych oficerów policji z Europy i Kanady ogniskowało się na nakreśleniu ram dziedziny wiedzy określanej mianem nauk policyjnych, ich dotychczasowego dorobku oraz wyznaczeniu kierunków rozwoju. Szeroko dyskutowano o działaniu wielu podmiotów na rzecz bezpieczeństwa, określanym mianem ?policing? (w tym instytucji, podmiotów prywatnych oraz działań społecznych i wolontariatu). Polską Policję reprezentował w Münster przedstawiciel Szkoły Policji w Pile.

(17.09.07)