Nowy narybek - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Nowy narybek

Data publikacji 17.06.2011

W dniu 7 sierpnia 2007 r. w Szkole Policji w Pile insp. Witold St. Majchrowicz Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile dokonał uroczystego otwarcia kursu podstawowego ...

W dniu 7 sierpnia 2007 r. w Szkole Policji w Pile insp. Witold St. Majchrowicz Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile dokonał uroczystego otwarcia kursu podstawowego zawodowego dla dwóch pododdziałów szkolnych. Naukę na tych kursach rozpoczyna 139 słuchaczy (w tym 33 kobiety) ze stanu KWP w Gorzowie Wlkp. oraz KWP we Wrocławiu.

Słuchacze będą przebywać w Szkole ponad 6 miesięcy, przewidywany termin ukończenia szkolenia to 18.02.2008 r.

Szkolenie podstawowe rozpoczyna długotrwały proces edukacji policjantów i jest obowiązkowe dla każdego z nich. Program szkolenia to kompendium wiedzy i umiejętności uprawniających do wykonywania podstawowych czynności służbowych, wynikających z ustawy o Policji.

Nowy narybek Nowy narybek Nowy narybek Nowy narybek
Nowy narybek Nowy narybek Nowy narybek Nowy narybek
Nowy narybek Nowy narybek Nowy narybek Nowy narybek

(07.08.07)