Będzie bezpieczniej - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Będzie bezpieczniej

Data publikacji 17.06.2011

W szkoleniu policjantów szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności i czynności zawodowych. Po raz kolejny słuchacze pilskiej szkoły policji ...

Będzie bezpieczniej W szkoleniu policjantów szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności i czynności zawodowych. Po raz kolejny słuchacze pilskiej szkoły policji wspierać będą policjantów komend powiatowych Policji w Pile, Szczecinku i Wałczu, w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, wykonując zadania praktyczne przewidziane w programie szkolenia. Będzie bezpieczniej Młodzi policjanci w sierpniu i wrześniu, wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z komend powiatowych Policji oraz pod nadzorem kadry dydaktycznej Szkoły, czuwać będą nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. Słuchacze będą patrolować miejsca zagrożone, kontrolować zabezpieczenia urzędów, sklepów i parkingów, dbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz interweniować w sytuacjach naruszenia prawa. Młodzi funkcjonariusze w praktyce będą poznawać policyjną służbę, zdobywać doświadczenie zawodowe, ale przede wszystkim przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa.

Będzie bezpieczniej Będzie bezpieczniej Będzie bezpieczniej Będzie bezpieczniej

(17.08.07)