Ludzie książki piszą? - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Ludzie książki piszą?

Data publikacji 17.06.2011

Edukacja policjantów ma wiele twarzy. Z jednej strony to szkolenie realizowane przez policyjne szkoły i ośrodki szkolenia oraz doskonalenie zawodowe, prowadzone także w jednostkach Policji.

Edukacja policjantów ma wiele twarzy. Z jednej strony to szkolenie realizowane przez policyjne szkoły i ośrodki szkolenia oraz doskonalenie zawodowe, prowadzone także w jednostkach Policji. To nowoczesne rozwiązania, wychodzące naprzeciw potrzebom ciągłego doskonalenia i indywidualizacji nauczania, takie jak System Elektronicznego Wspomagania Nauczania, wykorzystujący rozwiązania e-learningu. To także działalność wydawnicza. Zaspokaja ona zarówno bieżące potrzeby jednostek szkoleniowych, jak i oczekiwania jednostek terenowych, tym bardziej, że przestępczość, rozwiązania prawne, taktyka i technika kryminalistyczna ewoluują w szybkim tempie. Okres wakacji nie spowolnił także tej sfery działania Szkoły Policji w Pile. Ostatnie dni zaowocowały wieloma nowymi pozycjami, miedzy innymi: "Przemoc w rodzinie", "Poszukiwanie osób", "Przeszukanie", "Środki przymusu bezpośredniego i broń palna", "Podstawowe zasady użytkowania broni gładkolufowej i pistoletu maszynowego".

Ludzie książki piszą ... Ludzie książki piszą ... Ludzie książki piszą ... Ludzie książki piszą ...

(24.08.07)