Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą

Data publikacji 17.06.2011

Przez dwa dni (28-29 czerwca 2007 r.) w Szkole Policji w Pile trwały warsztaty pod nazwą "Przemoc domowa".

Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Przez dwa dni (28-29 czerwca 2007 r.) w Szkole Policji w Pile trwały warsztaty pod nazwą "Przemoc domowa".

Ich celem była wymiana doświadczeń specjalistów różnych dziedzin zajmujących się problematyką przemocy oraz poszukiwanie rozwiązań problemów pojawiających się w działaniach różnych służb i instytucji w zwalczaniu zjawiska przemocy domowej.

Brali w nich udział m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, reprezentanci szkół policyjnych i komend wojewódzkich Policji, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Monaru - Markotu, miejskich ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy szkolni.

Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Warsztaty dowiodły, że tego typu spotkania są skuteczną formą nawiązywania kontaktów, wymiany poglądów i doświadczeń. Wypracowano szereg wniosków, których realizacja z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych przemocą. W czasie dyskusji podkreślano, że tylko wspólny wysiłek wszystkich podmiotów, których zadaniem jest pomoc rodzinie i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym jest gwarancją osiągnięcia zakładanego celu efektywnej pomocy ofiarom przemocy domowej.

Jak zgodnie stwierdzono istnieje potrzeba kontynuacji warsztatów, które spotkały się z wysoką ocena jej uczestników.

Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą
Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą Pomóc rodzinie zagrożonej przemocą

(02.07.07)