Dyrektor CBŚ szkoli słuchaczy - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Dyrektor CBŚ szkoli słuchaczy

Data publikacji 17.06.2011

Kursy doskonalenia zawodowego dla policjantów na stanowiska naczelnika wydziału/sekcji służby kryminalnej Szkoła Policji w Pile realizuje od 1999 r. Uczestnikami tych szkoleń są ...

Dyrektor CBŚ szkoli słuchaczy Kursy doskonalenia zawodowego dla policjantów na stanowiska naczelnika wydziału/sekcji służby kryminalnej Szkoła Policji w Pile realizuje od 1999 r. Uczestnikami tych szkoleń są zarówno policjanci pełniący obowiązki kierownicze średniego szczebla w jednostkach powiatowych i miejskich Policji, jak i potencjalni kandydaci na te stanowiska. W trakcie 5-tygodniowego szkolenia nabywają oni wiedzę i umiejętności związane z kierowaniem zasobami ludzkimi i specyfiką pracy przełożonego policyjnego, m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, problematyki uzależnień, motywowania, etyki pracy, opiniowania, planowania, stylów kierowania, rozwiązywania konfliktów, kontroli nadzoru oraz współpracy z mediami.

Dyrektor CBŚ szkoli słuchaczy W okresie 11-15.06.2007 r. w ramach III modułu szkolenia przebywa w Szkole kolejna grupa uczestników kursu na stanowisko naczelnika wydziału/sekcji dochodzeniowo-śledczej KPP/KMP. Gościem tego kursu, a zarazem prelegentem był przedstawiciel KGP ? dyrektor Centralnego Biura Śledczego, insp. Jarosław Marzec. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił on m.in. strukturę i zakres zadań poszczególnych komórek CBŚ oraz niektóre spektakularne akcje Biura. Główny nacisk został położony na kwestię produkcji i przemytu narkotyków i papierosów oraz zagrożenia terroryzmem.

W trakcie dyskusji zostały poruszone zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów technicznych i organizacyjnych w ściganiu tych rodzajów przestępstw.

(12.06.07)