Zwalczanie przestępczości fałszowania pieniędzy

Data publikacji 17.06.2011

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Biurem Kryminalnym KGP i Szkołą Policji w Pile, w dniach 14-15 czerwca 2007 r. w Zakładzie Taktyki i Techniki Kryminalistycznej ...

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Biurem Kryminalnym KGP i Szkołą Policji w Pile, w dniach 14-15 czerwca 2007 r. w Zakładzie Taktyki i Techniki Kryminalistycznej gościliśmy eksperta Zespołu do Walki z Fałszerstwami Pieniędzy, podinsp. Tomasza Malczyka.

Przedstawiciel Biura prowadził wykłady na kursie doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej o specjalizacji operacyjno-dochodzeniowej. Ich tematyka dotyczyła m.in. zabezpieczania banknotów, sposobów wykorzystywanych przez fałszerzy w celu ich ominięcia, sposobów ujawniania oraz zabezpieczania dowodów rzeczowych, procesowego i pozaprocesowego zabezpieczania falsyfikatów, a także systemu zwalczania fałszerstw.

Zwalczanie przestępczości fałszowania pieniędzy Zwalczanie przestępczości fałszowania pieniędzy Zwalczanie przestępczości fałszowania pieniędzy Zwalczanie przestępczości fałszowania pieniędzy

(15.06.07)

Powrót na górę strony