Warsztaty - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Warsztaty

Data publikacji 17.06.2011

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w Szkole Policji w Pile warsztaty dla nauczycieli policyjnych i przedstawicieli biur merytorycznych Komendy Głównej Policji, ...

Warsztaty W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w Szkole Policji w Pile warsztaty dla nauczycieli policyjnych i przedstawicieli biur merytorycznych Komendy Głównej Policji, które potrwają do 9 maja br. Celem warsztatów jest opracowanie obudowy dydaktycznej programu doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej w zakresie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej opartej o zdarzenia rzeczywiste, występujące na terenie działania jednostek organizacyjnych Policji.

Warsztaty Warsztaty stanowią swoiste forum wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie prowadzenia pracy operacyjnej. Ich organizatorem jest Wydział Programowo-Metodyczny Biura Kadr i Szkolenia KGP, który zaprosił do wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Policji w Pile, Biura Kryminalnego, Biura Wywiadu Kryminalnego, Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Kontroli KGP i CBŚ.

Warsztaty Warsztaty Warsztaty Warsztaty

(07.05.07)