Wykorzystujemy rezerwy - 2007 - Szkoła Policji w Pile

Wykorzystujemy rezerwy

Data publikacji 16.06.2011

Szkolnictwo policyjne to sprawnie pracujący, dokładnie zaplanowany mechanizm. Od czasu do czasu pojawiają się w nim drobne rezerwy.

rezerwy Szkolnictwo policyjne to sprawnie pracujący, dokładnie zaplanowany mechanizm. Od czasu do czasu pojawiają się w nim drobne rezerwy. Aby skutecznie wykorzystać potencjał jednostek szkoleniowych, a jednocześnie wyjść naprzeciw potrzebom codziennej służby prowadzi się doraźne, ?mniejsze formy? szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. Przykładem takiej inicjatywy jest porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztofem Gajewskim i Komendantem Szkoły Policji w Pile insp. Andrzejem Gajewskim. W okresie najbliższych dziewięciu tygodni przeszkolonych w formie warsztatów zostanie 180 policjantów pionu do walki z przestępstwami gospodarczymi. Pośród szkolących znaleźli się przedstawiciele Biura Kryminalnego KGP, Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Celnej, firmy QXL Poland (operatora serwisu Allegro).


(19.04.07)