III Międzynarodowa Konferencja Policyjna

Data publikacji 16.06.2011

W dniach 18-20 kwietnia odbyły się Targi EUROPOLTECH 2007, które towarzyszyły III Międzynarodowej Konferencji Policyjnej.

targi W dniach 18-20 kwietnia odbyły się Targi EUROPOLTECH 2007, które towarzyszyły III Międzynarodowej Konferencji Policyjnej. Konferencja poświęcona była omówieniu wpływu postępu technicznego i technologicznego na skuteczność działań służb policyjnych w zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz programowi modernizacji polskich służb policyjnych a także procedurom zamówień publicznych i relacjom z producentami sprzętu i usług.

Zaproszenie do udziału w targach skierowane zostało do wszystkich liczących się producentów nowoczesnego sprzętu i światowych rozwiązań systemowych, jakie współczesna technika i zaawansowane technologie stawiają do dyspozycji służb policyjnych.

Na targach nie zabrakło również przedstawicieli Szkoły Policji w Pile.

targi targi targi targi
targi targi targi targi
targi targi targi targi

(25.04.07)

Powrót na górę strony