Szkolenie Funkcjonariuszy Straży Granicznej - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Data publikacji 28.06.2011

Kilkunastu funkcjonariuszy Straży Granicznej zapoznawało się w Szkole Policji w Pile z taktyką i technikami przesłuchań metodą FBI. W trakcie trwającego 5 dni szkolenia nabywali oni wiedzę i umiejętności z zakresu ...

Straż Graniczna Kilkunastu funkcjonariuszy Straży Granicznej zapoznawało się w Szkole Policji w Pile z taktyką i technikami przesłuchań metodą FBI. W trakcie trwającego 5 dni szkolenia nabywali oni wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia rozmów, sposobu wykrywania kłamstw Straż Graniczna oraz prowadzenia przesłuchań. Uczestnicy kursu doskonalili również swoje umiejętności zawodowe w zakresie planowania i przygotowywania przesłuchań, nawiązywania kontaktu z przesłuchiwanym oraz kontroli prowadzenia rozmów. Pierwsza edycja kursu jest efektem porozumienia między Komendantem Głównym Policji a Komendantem Głównym Straży Granicznej dotyczącego m.in. organizowania wspólnych szkoleń. Realizacja podobnych kursów planowana jest również w przyszłym roku.

(01.12.06)