Rozpoczęcie kursu - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Rozpoczęcie kursu

Data publikacji 28.06.2011

11 grudnia w pilskiej Szkole 194 słuchaczy rozpoczęło kurs podstawowy. Młodzi policjanci w trakcie szkolenia zapoznają się m.in. z podstawami prawa, służby prewencyjnej i ruchu drogowego, ...

Narada 11 grudnia w pilskiej Szkole 194 słuchaczy rozpoczęło kurs podstawowy. Młodzi policjanci w trakcie szkolenia zapoznają się m.in. z podstawami prawa, służby prewencyjnej i ruchu drogowego, psychologii, praw człowieka i etyki zawodowej, kryminalistyki, taktyk i technik interwencji oraz strzelania.

Narada Program szkolenia został opracowany w taki sposób, aby jego absolwenci przygotowani zostali do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym na stanowisku aplikanta w służbie prewencyjnej oraz w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałach prewencji. Szkolenie zakończone zostanie w czerwcu przyszłego roku egzaminem, a absolwenci otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

kurs kurs kurs kurs

(11.12.06)