Konkurs "Barwy Wolontariatu" - 2006 - Szkoła Policji w Pile

Konkurs "Barwy Wolontariatu"

Data publikacji 28.06.2011

Podczas uroczystej gali w Pilskim Domu Kultury, Szkoła Policji w Pile otrzymała wyróżnienie w Konkursie BARWY WOLONTARIATU, za dziłalnośc w kategorii Wolontariat pracowniczy.

Konkurs Barwy Wolontariatu Konkurs Barwy Wolontariatu Podczas uroczystej gali w Pilskim Domu Kultury, Szkoła Policji w Pile otrzymała wyróżnienie w Konkursie BARWY WOLONTARIATU, za dziłalnośc w kategorii Wolontariat pracowniczy. Organizatorem konkursu jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. W opinii jury, spełniliśmy wszystkie niezbędne kryteria, a były nimi: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność i partnerstwo.

Według sędziów tę zaszczytną nagrodę odebraliśmy za:

  • działania społeczne, w które angażują się zarówno kadra, pracownicy jak i słuchacze.
  • dążenie do ciągłego doskonalenia się, otwartość na wszelkie inicjatywy i wyzwania, które przynoszą nowe możliwości rozwoju i spotkania z ludźmi.
  • działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi "eRka", w którym do września 2006 roku krwiodawcy oddali ponad 150 litrów krwi.
  • pomoc podczas akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy to słuchacze zbierają pieniądze i czuwają nad bezpieczeństwem kwestujących oraz występuje szkolny zespół AWANS, w którym grają uzdolnieni muzycznie słuchacze.
  • zaangażowanie w działalność edukacyjną i kulturalną w Pile i regionie (m.in. organizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii).
  • pomoc i opiekę i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, którym nasi wolontariusze poświęcili w 2006 roku, około 3000 godzin.

Konkurs Barwy Wolontariatu Warto również wspomnieć, że osobne wyróżnienia otrzymał człowiek wielkiego serca, asp. sztab. Jerzy Kowalewski oraz Klub Honorowych Dawców Krwi "eRka".

(15.12.06)