Najlepszy policjant służby kryminalnej

Data publikacji 28.06.2011

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zajęła I miejsce w finale II Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”. Przez dwa dni (14 – 15 września) w Szkole Policji w Pile ...

alt Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy zajęła I miejsce w finale II Ogólnopolskiego Konkursu ?Policjant Służby Kryminalnej?.

Przez dwa dni (14 ? 15 września) w Szkole Policji w Pile policjanci reprezentujący wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji rywalizowali o miano najlepszego policjanta służby kryminalnej. Zawody odbyły się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Konkurs jest formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych, których wiedza i kompetencje mają zasadniczy wpływ na wykrycie i ujęcie sprawcy przestępstwa. Ich sprawność oraz szybkość działania ma duży wpływ na stopień społecznego zaufania do Policji.

Finał konkursu poprzedziły eliminacje w komendach wojewódzkich (Komendzie Stołecznej) Policji, w których uczestniczyli policjanci z komend powiatowych, miejskich oraz rejonowych.

W finale konkursu rozegrane zostały 4 konkurencje:

  • sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-sledczej,
  • sprawdzian umiejętności strzeleckich i sprawności fizycznej,
  • sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • sprawdzian wiedzy zawodowej.

Tylko jedna z konkurencji finałowych miała charakter teoretyczny (sprawdzian wiedzy zawodowej) ? pozostałe to konkurencje praktyczne, zbliżone do realiów służby kryminalnej.

Klasyfikacja indywidualna
  w kategorii operacyjno-rozpoznawczej:
I miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
II miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie
III miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku
IV miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku
V miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu
VI miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie

Klasyfikacja indywidualna
  w kategorii dochodzeniowo-śledczej:
I miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu
II miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie
III miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
IV miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie
V miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi
VI miejsce - funkcjonariusz reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu

Klasyfikacja drużynowa:
  (klasyfikacja reprezentacji komend wojewódzkich Policji):
I miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
II miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie (Puchar Komendanta Głównego Policji)
III miejsce - reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile)
IV miejsce ? reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (Puchar Starosty Pilskiego)
V miejsce ? reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi (Puchar Prezydenta Miasta Piły)
VI miejsce ? reprezentacje Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Szczecinie (Puchar Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów w Szkole Policji w Pile)

Wśród uczestników tegorocznego konkursu udział brały również trzy kobiety. Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile za zajęcie najlepszego miejsca wśród pań otrzymała reprezentantka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji ufundowali nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej.

W ceremonii zakończenia zawodów wzięli udział m.in: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski, przedstawiciel Starosty Pilskiego Wojciech Glapan oraz Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka.

alt alt alt alt
alt alt alt alt

(15.09.06)

Powrót na górę strony