Zajęcia w areszcie deportacyjnym

Data publikacji 18.06.2011

Realizując program szkolenia zawodowego policjantów duży nacisk kładzie się na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych. Powyższy postulat zrealizowano w ramach współpracy z KPP w Pile, organizując cykl zajęć z ...

Areszt deportacyjny Realizując program szkolenia zawodowego policjantów duży nacisk kładzie się na kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych. Powyższy postulat zrealizowano w ramach współpracy z KPP w Pile, organizując cykl zajęć z konwojowania osób i służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Areszt deportacyjny W trakcie spotkań z funkcjonariuszami słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności związane z postępowaniem z osobami zatrzymanymi, co stanowi istotny element wzbogacenia treści dydaktycznych przekazywanych przez wykładowców z Zakładu Prewencji. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy, a ich forma umożliwia pełniejsze poznanie procedur policyjnych. W ramach realizowanych zajęć młodzi policjanci mogli również zapoznać się z funkcjonowaniem Aresztu Deportacyjnego, gdzie zatrzymywane są osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę Unii Europejskiej.

Areszt Areszt Areszt Areszt

(16.08.06)

Powrót na górę strony