Szkolenie Allegro

Data publikacji 28.06.2011

Naruszeniom prawa - od oszustw i wyłudzeń, poprzez spamming i phishing, skończywszy na internetowym handlu przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa - oraz specyfice współpracy z organami ścigania ...

Naruszeniom prawa - od oszustw i wyłudzeń, poprzez spamming i phishing, skończywszy na internetowym handlu przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa - oraz specyfice współpracy z organami ścigania poświęcone było szkolenie przeprowadzone przez pracowników firmy QXL (Allegro.pl) w Szkole Policji w Pile w dniu 14 lutego 2006 roku.

Dynamiczny rozwój Internetu oraz znana sprzed kilku lat tzw. eksplozja dotcomów nie pozostały bez wpływu także na polski rynek. Nawet stosunkowo uboga infrastruktura w niektórych regionach kraju, relatywnie wysokie ceny dostępu do sieci dla użytkowników indywidualnych oraz naturalny brak zaufania do komercyjnych usług oferowanych za pośrednictwem Internetu nie stanowią dla nich istotnej bariery.

Jedną z takich usług są serwisy aukcyjne, umożliwiające zakup i sprzedaż towarów. Jak w każdej innej dziedzinie ludzkiej aktywności, także i tutaj zdarzają się przypadki działalności niezgodnej z prawem - od oszustw i wyłudzeń, poprzez spamming i phishing, skończywszy na handlu przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa, bądź takimi, którymi obrót jest zabroniony lub koncesjonowany.

Opisanym powyżej naruszeniom prawa oraz specyfice współpracy z organami ścigania poświęcone było szkolenie przeprowadzone przez pracowników firmy QXL w Szkole Policji w Pile w dniu 14 lutego 2006 roku.

W chwili obecnej Allegro.pl stanowi płaszczyznę handlową dla ponad 3 mln. użytkowników i liczy ok. 4 mln kont, dziennie rejestruje się ok. 5 tys. nowych użytkowników, a obroty za ubiegły rok osiągnęły poziom 1,5 miliarda złotych. Pomimo tego, że opisywane wcześniej incydenty stanowią tylko pół promila wszystkich transakcji, to przy takiej skali działalności (a nie jest to jedyny serwis oferujący aukcje on-line) stanowi to poważne wyzwanie dla organów ścigania - z jednej strony ze względu na liczbę, z drugiej zaś na specyfikę "geograficzną" i techniczną.

Sprostanie tym wymaganiom wymusza stałą edukację policyjnych kadr, co przy konstruktywnym podejściu zespołu Allegro, zajmującego się współpracą z Policją, pozwala na rozwinięcie stałej i owocnej współpracy - z korzyścią dla obu stron.

Powrót na górę strony