Taktyka i technika prowadzenia przesłuchań

Data publikacji 28.06.2011

Od listopada 2005 r. Szkoła Policji w Pile prowadzi szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i ...

Taktyka i technika prowadzenia przesłuchań Od listopada 2005 r. Szkoła Policji w Pile prowadzi szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań. Realizującymi zajęcia są członkowie kadry dydaktycznej, którzy uzyskali indywidualne rekomendacje uprawniające do realizacji tego typu zajęć. Stanowią one gwarancję wysokiego poziomu kursu, czego dowodem są opinie i oceny jego uczestników ? średnia 5,68 (wyniki ankiet ewaluacyjnych).

Konstrukcja programu szkolenia uwzględnia progresję w nauczaniu, opierając się na technikach aktywizujących, jak również doskonaleniu umiejętności zawodowych funkcjonariuszy służb operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. Zajęcia realizowane są w układzie dziennym, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki oraz efektów pracy grupy. Na czas trwania kursu wykładowców oraz ich uczestników nie obowiązuje umundurowanie służbowe. Program szkolenia przewiduje 42 godziny, obejmujące następującą tematykę:

  1. Wprowadzenie do przesłuchania metodą FBI.
  2. Wybrane umiejętności praktyczne.
  3. Rodzaje rozmów i przesłuchań.
  4. Umiejętność prowadzenia rozmów.
  5. Przesłuchanie poznawcze.
  6. Ocena szczerości wypowiedzi.
  7. Przesłuchanie podejrzanego.

Szkolenie skierowane jest do policjantów służby kryminalnej. Wymagane jest posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej, które nie powinno być mniejsze niż 4 lata i nie większe niż 10 lat (staż pracy w Policji ? maksymalnie 15 lat). Podyktowane jest to charakterem szkolenia, uwzględniającym praktyczne wykorzystanie kształtowanych umiejętności.

Uczestnicy szkolenia otrzymują świadectwa ukończenia kursu doskonalenia zawodowego z taktyki i technik przesłuchań, zgodnie z Decyzją nr 313 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r.

Powrót na górę strony