Spotkanie robocze Zespołu Koordynatorów Badań Społecznych

Data publikacji 28.06.2011

W dniach 8-9 listopada 2005 roku w Szkole Policji w Pile gościła grupa policjantów - członków Zespołu Koordynatorów Badań Społecznych w Policji. Zespół, w którego ramach ...

W dniach 8-9 listopada 2005 roku w Szkole Policji w Pile gościła grupa policjantów - członków Zespołu Koordynatorów Badań Społecznych w Policji. Zespół, w którego ramach działa grupa, został powołany decyzją Komendanta Głównego Policji z dnia 22 sierpnia 2005 roku. Do głównych zadań zespołu należy m.in. wypracowanie jednolitego systemu konstruowania narzędzi badawczych realizowanych w Policji oraz wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji oraz przeprowadzania badań społecznych w Policji. Ponadto, zespół ma za zadanie określenie kierunków współpracy w zakresie badań społecznych realizowanych w Policji pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji, a także pomiędzy Policją a podmiotami pozapolicyjnymi, w tym także inicjowanie projektów badań społecznych. Kolejną ważną funkcją zespołu jest opracowanie zasad upowszechniania wyników badań społecznych w Policji i poza nią.

W Szkole Policji w Pile, w spotkaniu panelowym, uczestniczyła druga grupa zespołu zajmująca się tematyką z zakresu społecznego poczucia bezpieczeństwa. Celem spotkania było opracowanie koncepcji badawczej oraz projektu uniwersalnego narzędzia do badania opinii społecznej w obszarze poczucia bezpieczeństwa, które następnie mogłoby być wykorzystane w pracy przez wszystkie zainteresowane jednostki Policji.

Podczas spotkania ustalono między innymi samą koncepcje badania, jak również jego cel. Ponadto, zaproponowano konkretne pytania, które nastepnie wejdą w sklad narzędzi badawczych oraz podzielono same obszary badawcze m.in. na: bezpieczeństwo ogólne, identyfikację zagrożeń, oczekiwania i inicjatywy społeczne oraz ciemną liczbę przestępstw.

Na koniec spotkania ustalono, że ostateczna wersja narzędzi badawczych zostanie skonstruowana jeszcze przed badaniem pilotażowym, które nastąpi w grudniu 2005 roku na terenie całego kraju.

W spotkaniu panelowym zorganizowanym w Szkole Policji w Pile uczestniczyli: Iwona Czerwiec z Biura Strategii Policji, nadkom. Krzysztof Łaszkiewicz oraz podinsp. Andrzej Pardo ze Szkoły Policji w Słupsku, nadkom. Zbigniew Chojecki oraz podkom. Radosław Duda z KWP w Szczecinie, kom. Barbara Brejnakowska oraz nadkom. Iwona Krefft z KWP w Gdańsku, mł. asp. Wojciech Wójcikiewicz oraz mł. insp. Adam Dudek z KWP w Katowicach, Monika Rudnicka oraz nadkom. Janusz Prusik z KWP w Olsztynie.

Uczestnicy spotkania zgodnie uznali je za udane. W wypowiedziach często podkreślali miłe przyjęcie w murach naszej Szkoły, czego konsekwencją niech będzie zapowiedź kolejnej wizyty na początku przyszłego roku.

Powrót na górę strony