Zamówienia publiczne archiwum

dostawa pieczywa, świezych wyrobów piekarskich i ciastkarskich - postępowanie 239/2014

Data publikacji 03.06.2014

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/ poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8  15800000-9 przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich termin składania ofert 12.06.2014 {jsmallfib [2014-239][reg:1] [43:5]}

Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień CPV Przedmiot i tryb zamówienia Termin składania ofert/
poniżej kwot określonych na podstawie przepisów art. 11 ust. 8

 15800000-9


przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

termin składania ofert 12.06.2014


Powrót na górę strony