15/JZ-12/2020 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 28.01.2020
Termin składania ofert: 06.02.2020 godz. 10:30
CPV: 15851000-8
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy świeżych produktów mącznych do Szkoły Policji w Pile