13/JZ-10/2020 - Postępowania o zamówienia publiczne - Szkoła Policji w Pile

Postępowania o zamówienia publiczne

Publikacja: Data publikacji 24.01.2020
Termin składania ofert: 04.02.2020 godz. 10:30
CPV: 15810000-9
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do Szkoły Policji w Pile